Aktualności

Centrum Wsparcia Koordynacji (CWK) w Warszawie powstało z inicjatywy organizacji pozarządowych, wchodzących w skład Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców we współpracy z władzami m. st. Warszawy.

Strona 4 z 4