Centrum Wsparcia Koordynacji w Warszawie powstało z inicjatywy organizacji pozarządowych wchodzących w skład Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców we współpracy z władzami m. st. Warszawy.

CWK ma na celu wzajemną wymianę informacji i zasobów pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz osób z Ukrainy na terenie Warszawy. Hub i biuro CWK znajdują się w Warsaw Towers, Sienna 39, na I. piętrze. Jest to przestrzeń do wzajemnego wsparcia informacyjnego, koordynacji, uwspólniania potrzeb i zasobów dla podmiotów wspierających (NGOs, ruchów nieformalnych, struktur miasta, instytucji publicznych, firm i innych podmiotów). Operatorem Centrum jest Fundacja Inna PrzestrzeńPrzeczytaj więcej o działaniach CWK na portalu NGO.pl.