Studentki architektury i mieszkańcy gromady Omelnik - uczestnicy procesu partycypacyjnego planowania w programie "Architektura Partycypacji" (Ukraina, 2019)
Studentki architektury i mieszkańcy gromady Omelnik - uczestnicy procesu partycypacyjnego planowania w programie "Architektura Partycypacji" (Ukraina, 2019)

Centrum Wsparcia Koordynacji - Warszawa zaprasza do współtworzenia Grupy Wsparcia Facylitacji. 

 

Wprowadzenie
W Warszawie Uchodźczyniom i Uchodźcom najbardziej efektywnie pomaga nasze warszawskie Społeczeństwo Obywatelskie. Od wolontariuszek i wolontariuszy na dworcach, przez nieformalne grupy, organizacje pozarządowe, firmy małe i duże, do urzędników i urzędniczek wszelkiego typu instytucji i administracji publicznej. W ostatnich tygodniach do działań wspierających włączają się także instytucje międzynarodowe. 

Aby nasza pomoc była bardziej celowa, miała większą skalę i jednocześnie odpowiadała właściwym standardom, abyśmy marnowali mniej środków, czasu i innych zasobów - powołaliśmy do życia Centrum Wsparcia Koordynacji (CWK) - którego główną misją jest wsparcie wspierających

===========================================
Jako Grupa Wsparcia Facylitacji:

 • wspieramy grupy i organizacje wspierające w realizacji efektywnych spotkań
 • zapewniamy facylitatorów_ki i facylitujemy spotkania warsztatowe, 
 • zapewniamy transfer wiedzy - tworzymy robocze sprawozdania ze spotkań i pomagamy w opracowaniu użytecznych wyników spotkania 

Szukamy osób, które chcą dołączyć do Grupy Wsparcia Facylitacji

Kogo szukamy: 

 • studentów socjologii, antropologii kulturowej, psychologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii, zarządzania i innych kierunków, w tym chętnie z doświadczeniem w ramach zajęć z rozwiązywania problemów i konfliktów (facylitacja, mediacje i in.). Oferujemy możliwość zaliczenia praktyk! (do wzajemnego ustalenia z opiekunami praktyk na Waszej uczelni/ wydziale).
 • oferta otwarta jest nie tylko dla studentów, ale także: absolwentów uczelni, firm szkoleniowych i innych - których pracownicy mają doświadczenie w facylitacji spotkań zadaniowych i którzy mają możliwość zaangażowania się np. poprzez wolontariat pracowniczy; organizacji pozarządowych, które działają w obszarze konsultacji społecznych i partycypacyjnego planowania. 

 Co oferujemy

 • możliwość poznania od kuchni obywatelskiej i instytucjonalnej odpowiedzi na największe i najbardziej złożone wyzwanie w Europie związane z przyjęciem i integracją uchodźców od czasów II Wojny Światowej. 
 • współpracę w ramach zespołu kluczowego dla efektywnych działań pomocowych dla uchodźców i uchodźczyń
 • możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia/wspierania spotkań z udziałem wielu aktorów społecznych,
 • możliwość zaliczenia praktyk studenckich (*)

Zadania w ramach GWF:

 • notowanie, zapis elektroniczny, redakcja wyników/integracja z bazami danych CWK - ze spotkań w CWK, etc.
 • współfacylitowanie spotkań i wsparcie facylitacyjne dla podgrup w trakcie warsztatu/ spotkania, 
 • zaangażowanie w inne działania CWK lub innych podmiotów wspierających, 
 • współpraca z podmiotami zagranicznymi i polskimi zainteresowanych realną zmianą, 


Jeśli chcesz dołączyć - wypełnij 
formularz