Aktualności

Centrum Wsparcia Koordynacji wraz z Centrum Karier Collegium Civitas zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty dot. rekrutacji i prowadzenia praktyk studenckich

Z inicjatywy Centrum Wsparcia Koordynacji w Warszawie (CWK) powstała grupa robocza, której celem jest aktywizacja zawodowa architektek i urbanistek z Ukrainy.

Strona 3 z 3