To pierwsza taka robocza konferencja od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Zapraszamy już w piątek, 27 maja!

 

Warszawskie dzielnice dla uchodźczyń i uchodźców
Konferencja robocza

 

Główne cele:

 • Usprawnienie wsparcia dla uchodźczyń i uchodźców na poziomie lokalnym 
 • Lepsza integracja uchodźczyń i uchodźców w poszczególnych dzielnicach Warszawy

Kiedy: piątek, 27 maja, 10:00-15:00
Gdzie: Centrum Wsparcia Koordynacji, Warsaw Towers, Sienna 39 (uwaga: nowa przestrzeń CWK)

Plan ramowy:
10:00-10:45 Sesja wprowadzająca (plenarna)
11:00-12:45 Praca w zadaniowych grupach roboczych
Przerwa na lunch
13:15-15:00 Sesja podsumowująca (plenarna) 

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/18etPSwopusrSYoY7  - rejestracja otwarta do czwartku, 26 maja, godz. 14:00

Wprowadzenie
Od 24 lutego, pierwszego dnia inwazji Rosji na Ukrainę, w godne przyjęcie uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy zaangażowały się dziesiątki tysięcy osób w całej Polsce. Warszawa stała się głównym celem dla największej grupy uciekających przed wojną. Od początku wojny, w ciągu zaledwie kilku tygodni, miasto powiększyło się o ok. 300 000 osób. Jest to skala niespotykana we współczesnej Europie. W pomoc uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy zaangażowały się dziesiątki organizacji pozarządowych, tworzonych oddolnie sieci wolontariuszek i wolontariuszy, struktur samorządowych, firm rodzinnych, korporacji, a także organizacji zagranicznych i międzynarodowych. 

Na bezprecedensowe, w skali całej Europy, wyzwanie - odpowiedziały także dzielnice Warszawy - od osób pracujących w warszawskich Ośrodkach Pomocy Społecznej do członków i członkiń zarządów dzielnic. To często dzięki współpracy urzędów poszczególnych dzielnic, indywidualnych wolontariuszy i wolontariuszek, organizacji i firm lokalnych - udało się w błyskawicznym czasie wypracować (nowatorskie w skali całej Unii Europejskiej) mechanizmy wszechstronnego wsparcia uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy.

Obszary tematyczne spotkania

 • Ochrona/ potrzeby podstawowe I (zakwaterowanie/mieszkalnictwo, wyżywienie, wsparcie rzeczowe, pomoc socjalna)
 • Ochrona/ potrzeby podstawowe II (wsparcie medyczne, wsparcie psychologiczne, ochrona ofiar przemocy - w tym przemocy seksualnej, wsparcie dla osób narażonych na wykluczenie)
 • Informacja/ orientacja/ język polski (wsparcie informacyjne - w tym orientacja w funkcjonowaniu w Warszawie, nauka języka polskiego)
 • Aktywizacja / integracja I - rynek pracy (poszukiwanie pracy, rozwój zawodowy, wsparcie przedsiębiorczości)
 • Aktywizacja / integracja II - aktywizacja w obszarach: działań obywatelskich, kultury, integracja sąsiedzka
 • Edukacja i świadomość społeczna - działania z zakresu edukacji (polskiej/ukraińskiej/nieformalnej) dla dzieci/młodzieży uchodźczej; działania w zakresie podnoszenia poziomu świadomości warszawianek i warszawiaków dot. uchodźczyń/uchodźców, edukacja antydyskryminacyjna
 • Sieciowanie i działania systemowe - budowanie partnerstw międzysektorowych (np. urząd dzielnicy - organizacje lokalne - organizacja międzynarodowa); finansowanie działań na rzecz uchodźczyń i uchodźców; przygotowanie kadr, rekomendacje zmian w prawie i procedur (na poziomie centralnym i lokalnym) oraz współpraca międzysektorowa w działaniach rzeczniczych
 • i inne (według zgłoszeń od uczestników/uczestniczek). 


Zadania spotkania:

 • Wymiana doświadczeń, sieciowanie (dzielnice-partnerzy lokalni-partnerzy międzynarodowi) i tworzenie nowych lokalnych partnerstw międzysektorowych dot. wsparcia uchodźczyń/uchodźców i działań integracyjnych, 
 • Podnoszenie standardów pomocy/współpracy z uchodźczyniami/uchodźcami
 • wypracowanie rekomendacji opartych na praktykach wsparcia dla różnorodnych podmiotów. 
 • przygotowanie dzielnic oraz międzysektorowych partnerstw lokalnych/sąsiedzkich do dobrej pracy integracyjnej (przejście z paradygmatu “pomoc DLA uchodźczyń/uchodźców” na realną, kreatywną i podmiotową współpracę Z uchodźcami/uchodźczyniami (długofalowo - także z innymi migrantami i nie tylko z Ukrainy). 

Charakter spotkania: 

 • zadaniowość: dzięki zastosowanej formule - spotkanie będzie miało charakter maksymalnie praktyczny, w ramach pracy w grupach tematycznych - przewidujemy podział zadań oraz pełny zapis ustaleń (zapis na flipchartach i w notatkach elektronicznych) 
 • orientacja na uczestniczkę/uczestnika - sesje plenarne spotkania są zredukowane do niezbędnego minimum (sesja wprowadzająca i podsumowująca) - większość pracy odbywać się będzie równolegle w niewielkich grupach zadaniowych - pozwalających na maksymalnie podmiotowy udział uczestników/uczestniczek spotkania. 
 • partycypacyjność - ostateczny program / podział na grupy - wynikać będzie z struktury zarejestrowanych uczestników/uczestniczek oraz zgłaszanych przez nich/nie potrzeb i pomysłów, 
 • wieloaktorowość: oprócz przedstawicieli struktur dzielnic, w spotkaniu wezmą udział podmioty reprezentujące różne sektory - wspólnym mianownikiem jest wsparcie uchodźców/uchodźczyń z Ukrainy,

Kiedy: piątek, 27 maja, 10:00-15:00
Gdzie: Centrum Wsparcia Koordynacji, Warsaw Towers, Sienna 39 (uwaga: nowa siedziba CWK)

Zarejestruj się teraz! 


Centrum Wsparcia Koordynacji w Warszawie powstało z inicjatywy organizacji pozarządowych wchodzących w skład Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców we współpracy z władzami m. st. Warszawy. Więcej o Centrum Wsparcia Koordynacji