Centrum Wsparcia Koordynacji (CWK) w Warszawie powstało z inicjatywy organizacji pozarządowych, wchodzących w skład Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców we współpracy z władzami m. st. Warszawy.


CZYM JEST PODMIOT WSPIERAJĄCY?

To podmiot zaangażowany w pomoc uchodźcom i uchodźczyniom w Warszawie - np. grupa nieformalna, sieć wolontariuszy i wolontariuszek, organizacja pozarządowa, firma, placówka oświatowa, uczelnia wyższa, struktura miejska, instytucja publiczna, organizacja międzynarodowa (INGO i IGO).


 

OFERTA CWK DLA PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH

ZASOBY ON-LINE:

  • dostęp do bazy dla warszawskich podmiotów wspierających uchodźców i uchodźczynie (z bezpośrednimi namiarami na osoby kontaktowe),
  • lista mailingowa (jeden adres - na który spływają informacje m.in. o środkach, spotkaniach, szkoleniach, etc.)


NA MIEJSCU:

  • przestrzeń do pracy biurowej (w tym możliwość skorzystania z laptopów) oraz kabiny do rozmów, spotkań on-line,
  • przestrzeń do prowadzenia warsztatów, spotkań, szkoleń,
  • wsparcie facylitacyjne i w zapisie spotkań (od 11 kwietnia),
  • możliwość udziału w szkoleniach, spotkaniach dla podmiotów wspierających,


INNE:

  • wsparcie informacyjne/ know-how w wybranych aspektach działań dla/z uchodźcami,
  • wsparcie sprzętowe.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

UWAGA: nie są wymagane odpowiedzi na wszystkie pytania; wprowadzone informacje będzie można później przeredagować.


Centrum Wsparcia Koordynacji - Warszawa (CWK) powstało z inicjatywy organizacji wchodzących w skład warszawskiej Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców we współpracy z Urzędem m. st. Warszawy. Operatorem Centrum jest Fundacja Inna Przestrzeń.

Nasi Partnerzy: Pałac Kultury i Nauki, Intel i T-mobile